بلور و کریستال

تمیز کردن و برق انداختن ظروف کریستالی
تمیز کردن و برق انداختن ظروف کریستالی
  • شنبه 15 آذر 1399
  • تعداد نظرات : 0

هنر نگهداری و جلا بخشی ظروف کریستال

جزییات بیشتر
تشخیص اصل بودن کریستال
تشخیص اصل بودن کریستال
  • شنبه 11 مرداد 1399
  • تعداد نظرات : 0

این مطلب برای بیشتر اشنا شدن با کریستال ، بلور، کریستالین ،کریستال لایت و همچنین تشخیص اصل بودن محصول مورد نظر نوشته شده است.

جزییات بیشتر
نگهداری و شست شوی ظروف کریستال
نگهداری و شست شوی ظروف کریستال
  • شنبه 11 مرداد 1399
  • تعداد نظرات : 0

ظروف کریستال و بلور معمولا طراحی ظریفی دارند و در جابجایی باید دقت کنید ، قبل از اینکه محصول مورد نظر خود را جابجا کنید حتما فضای مناسب را برای ظرف ایجاد کنید ،

جزییات بیشتر